Contact

 

privacy statement - Voorwaarden

070-5141271

Birgit Demmendal
Reflexzone Therapie - Pedicure
Violierenweg 36 - 2241 XR Wassenaar

info@reflexzonetherapie-wassenaar.nl
(070) 5141271
0620392958

IBAN:NL94RABO0126641951
BTW:NL001981021B66
K.v.K : 27318439

 

 

Behandeling uitsluitend volgens afspraak.

Behandelingen dienen contant afgerekend te worden op de dag van behandeling.
Voor de workshops bent u ingeschreven als de betaling is ontvangen.
Annuleren kunt u een week voor de aanvang van de workshop

Helaas komt het regelmatig voor dat een client een afspraak maakt en niet verschijnt op de afgesproken tijd.Hiermee gaat onnodig veel tijd verloren die voor een ander beschikbaar had kunnen worden gesteld. Het kan altijd gebeuren dat u een afspraak niet kunt of wilt door laten gaan.

Geeft u dat dan graag 24 uur van te voren door,onverwachte krisis kan altijd en daar is begrip voor.

Bij niet afbellen of niet verschijnen wordt er een ‘no show ‘tarief in rekening gebracht afhankelijk van de gemaakte afspraak deze kan niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Conform algemene voorwaarden voor behandeling.

 

Licentielid VNT, RBCZ


 

 

UW PRIVACY


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
• de kosten van het consult